ZwolleSpoort

Station Zwolle is één van de belangrijkste treinknooppunten van Nederland. Op deze cruciale schakel tussen Noord-Nederland en de Randstad arriveren ieder halfuur reizigers uit acht verschillende richtingen en het aantal reizigers groeit ieder jaar. Om het station klaar te maken voor de toekomst realiseerde ProRail in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een vierde perron en een verbreding van de spoortunnel. Ook kwamen er roltrappen en liften.

 

De vraag van ProRail

ProRail vroeg mij om de overeenkomsten op te stellen voor de aanleg en instandhouding van deze nieuwe voorzieningen. Verder moesten er overeenkomsten komen voor tijdelijke extra opstelcapaciteit en wilde ProRail dat ik samen met de aannemer werk maakte van effectieve afhandeling van eventuele schadeclaims. Ondertussen adviseerde ik bij het aanvragen van vergunningen en privaatrechtelijke toestemmingen.

 

Communicatie en draagvlak

Voordat we die procedures ingingen, bracht ik alle risico’s ervan in kaart en bepaalde samen met ProRail de strategie. Ik was aanwezig bij het projectteamoverleg, zodat ik goed wist wat er gaande was in het project. Zo had ik altijd de informatie die ik nodig had om met alle belanghebbenden te communiceren en kon ik zo veel mogelijk draagvlak creëren voor de gekozen aanpak.

 

Resultaat

Na een intensief traject van 2 jaar lag er een ondertekende aanleg- en beheerovereenkomst voor de nieuwe, bredere perrontunnel. Die overeenkomst was een uitgebalanceerde weerslag van diepgaande gesprekken met alle betrokkenen. Daarom wist tijdens en na de realisatie iedereen waar hij aan toe was en waren er geen onduidelijkheden. Ook de afspraken voor de tijdelijke voorzieningen op het rangeerterrein, nodig voor het opstellen van materieel tijdens de bouw, legde ik schriftelijk vast waarbij zo veel mogelijk tegemoet werd gekomen aan de betrokken belanghebbenden. Het afhandelen van schadeclaims gebeurde volgens een degelijke procedure die ik samen met ProRail en de aannemer opstelde.

"Helma is een praktisch jurist. Het doel van haar opdrachtgever houdt ze altijd scherp in het vizier, ze werkt resultaatgericht, komt met overzichtelijke en afgebakende oplossingen."

Allart Maijers, Projectmanager ProRail