Projectleiding vergunningverlening Natuurbeschermingswet

Het Vergunningenhuis stelt in opdracht van de provincie Overijssel vergunningen op in het kader van de Natuurbeschermingswet. Met een team van gemiddeld 14 vergunningverleners behandelt het Vergunningenhuis ongeveer 900 vergunningen per jaar.

De vraag van het Vergunningenhuis

Het Vergunningenhuis had een projectleider nodig die de kwaliteit van de vergunningverlening kon bewaken en kon zorgen dat aanvragen binnen de geldende termijnen werden afgehandeld. Daarvoor moesten alle werkprocessen worden bekeken en geoptimaliseerd. Er moest ook meer aandacht komen voor kennisoverdracht. Er zijn bij vergunningverlening altijd externe factoren die het proces parten spelen. Plotselinge pieken in aanvragen en veranderende regels vragen om flexibiliteit en slagkracht.

 

Investeren in communicatie

Ik ben niet alleen jurist, maar ik ben ook goed in organiseren en overzicht houden. Daarom vroeg het Vergunningenhuis mij om het projectteam te leiden. Ik investeerde daar vooral veel tijd en energie in de communicatie om risico’s op tijd te kunnen signaleren. Voortgangsgesprekken met de teamleden en de opdrachtgever zorgden dat ik een goed beeld had van wat er speelde. Zo kon ik het werk effectief en efficiënt organiseren en ingrijpen als dat nodig was.

 

Efficiënt, zorgvuldig en tijdig

Het in goede banen leiden van een omvangrijk project als dit geeft me veel voldoening, maar het mooiste is de samenwerking. Het Vergunningenhuis beschikt over een enthousiast team, dat met een enorme inzet de schouders onder het werk zet. Door elkaar scherp te houden en zo efficiënt mogelijk te werken konden we op de momenten dat het nodig was een onverwachte hoeveelheid extra werk zorgvuldig en binnen de termijnen afwerken.

"Helma heeft juridische kennis én organisatorische vaardigheden. Ze weet het project te stimuleren en iedereen te enthousiasmeren. Ze ontdekt nieuwe mogelijkheden binnen een project, zonder te verzeilen in details."

Ferry van de Coevering, eigenaar Het Vergunningenhuis