Coördinatie stroomlijnprojecten Ruimte voor de Rivier

‘Ruimte voor de Rivier’ is een project waarbij op 30 plaatsen in Nederland langs rivieren ruimte vrij wordt gemaakt, zie website. De rivier kan zo overstromen zonder schade te veroorzaken. Dat vergroot de veiligheid en schept nieuwe mogelijkheden voor natuur en recreatie. In de aangewezen stroomgebieden moet veel begroeiing verwijderd worden. Dat valt onder de zogeheten ‘stroomlijnprojecten’. Het juridisch werk dat daarbij hoort wordt onder meer gecoördineerd door  Bureau Ruimtewerk. Dit bureau werkt in opdracht van Rijkswaterstaat.

De vraag van Bureau Ruimtewerk

Ik ben als jurist ruimtelijke ontwikkelingen ook inzetbaar als projectleider of coördinator. Bureau Ruimtewerk vroeg me dus om tijdelijk de coördinator van dit project te vervangen. De werkzaamheden waren:

 

  • Leiden van de werkzaamheden van dit project in het kader van de Rijkscoördinatieregeling
  • Juridisch toetsen van de (ontwerp)besluiten en andere stukken
  • Zorgen voor publicatie conform de Rijkscoördinatieregeling
  • Teksten over het project maken voor de website van Rijkswaterstaat
  • Het oppakken en afhandelen van overige spoedeisende actiepunten

 

Ik nam de werkzaamheden per direct over en er was geen tijd om me rustig in te lezen of in te werken. Ik moest dus meteen prioriteiten stellen en beslissingen nemen. Tegelijkertijd stelt de Rijkscoördinatieregeling strikte procedurele eisen. Ik moest zorgen dat die zorgvuldig in acht genomen werden. Een kwestie van adequaat en snel handelen, onder hoge tijdsdruk.

 

Tevreden opdrachtgever

Het op korte termijn vervangen van een belangrijke kracht binnen zo’n complex project is niet makkelijk, maar ik was in staat om alles goed en volgens de richtlijnen af te handelen. Zowel de opdrachtgever als ikzelf kijken dus tevreden terug op deze klus.

"Helma doorziet de problematiek snel en was dus ook snel ingewerkt op het project. Voor Bureau Ruimtewerk zijn accuratesse en zorgvuldigheid van groot belang. Helma paste dus goed bij ons. Bovendien is ze fijn om mee samen te werken en was ze zeer gedreven om de klus tot een goed einde te brengen."

Dinant Hommes, partner Bureau Ruimtewerk