Uniformering Particuliere Overwegen

De meeste spoorwegovergangen in Nederland zijn openbare overwegen. Maar er zijn ook particuliere overwegen. Alleen vastgestelde gebruikers mogen deze overwegen gebruiken. Omdat voor openbare en particuliere overwegen zulke verschillende regels gelden, is het belangrijk om een scherpe grens te trekken. Er bleken 60 overwegen te zijn waarbij het gebruik niet goed aansloot bij de juridische status. Het was, kortom, niet duidelijk of het om een particuliere of openbare overweg ging.

Een scherpe grens

Het project Uniformering Particuliere Overwegen van ProRail wil een scherpe grens trekken tussen particuliere en openbare overwegen om vervolgens uniforme afspraken te maken met de vastgestelde gebruikers van de particuliere overwegen. ProRail vroeg mij om individuele gesprekken te voeren met de vastgestelde gebruikers en waar mogelijk afspraken met hen over status en gebruik van de overweg formeel vast te leggen.

 

Een solide basis voor uitvoering

Aan de hand van dossieronderzoek, gesprekken met gebruikers en onderzoek bij gemeenten kon ik de status van de circa 60 overwegen vaststellen. Daarna kon ik adviseren over de nodige aanpassingen aan de juridische inrichting. Alle verzamelde informatie, alle gemaakte afspraken en een advies over de te nemen maatregelen legde ik vast in een overdrachtsdocument dat als basis diende voor de uitvoering van het project. Ook werd het door mijn onderzoek beter haalbaar om in sommige gevallen overwegen op te heffen.

"In het UPO-project, oftewel het uniformeren van particuliere overwegen, kwam niet alleen haar spoorkennis en kennis van ProRail van pas, maar ook dat ze accuraat werkt en pro-actief is. Helma neemt zelf initiatief, constateert en lost op"

Eduard de Vries, projectleider ProRail