Juridische analyse overwegenbeleid

Adviesbureau Berenschot kreeg van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opdracht voor een juridische analyse van de regelgeving en beleidskaders rondom spoorwegovergangen. In het team dat deze opdracht uitvoerde was behoefte aan een inhoudelijk expert. Het Ministerie wil de veiligheid bij spoorwegovergangen verbeteren. Het wilde daarom weten waar de knelpunten zaten in het beleid en de wetgeving rond deze overgangen. Berenschot kreeg de opdracht een overzicht van knelpunten te maken en om per knelpunt concrete oplossingsrichtingen voor te stellen.

De vraag van Berenschot

Berenschot vroeg mij om als spoorjurist deel uit te maken van het onderzoeksteam. Daarbij had ik de volgende taken:

 

  • Het in kaart brengen van alle relevante wet- en regelgeving, beleidskaders en interne procedures
  • Uitwerken, valideren en waar nodig aanscherpen van het juridisch kader
  • Onderzoeken hoe de dagelijkse praktijk rondom overwegen eruit ziet
  • Inventariseren, beoordelen en aanscherpen van oplossingen

 

Meedenken en eigen onderzoek

Om een beeld te krijgen van de praktische werking van regelgeving en beleid werd een aantal experts op dat gebied geïnterviewd. Bijzondere aandachtspunten waren de verschillen tussen openbare en particuliere overwegen en de juridische procedures bij het opheffen en aanleggen van overwegen. Ook maakte ik een bruikbaar overzicht van alle spelers, met daarbij hun verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden. Toen het tijd was om oplossingen te formuleren kon ik die als specialist goed beoordelen binnen de geldende kaders.

 

Praktisch toepasbare analyse

Als eindresultaat presenteerden we een volledig, maar ook leesbaar en praktisch toepasbaar rapport van de juridische situatie rondom spoorwegovergangen. Deze analyse kan dienen als input voor de lopende discussie over dit onderwerp. Ik geloof dat dit zeker zal leiden tot betere afspraken met alle betrokken partijen en dus een betere veiligheid.

"Het was meteen duidelijk dat Helma de juiste, praktische deskundigheid had op het gebied van overwegen."

Ronald van der Mark, managing director Berenschot