Station Haren verbindt

‘Station Haren verbindt’ is een groot project om station Haren en directe omgeving te moderniseren. Het station krijgt een  onderdoorgang voor fietsers en voetgangers, met opgangen naar de perrons waardoor het perronoverpad kan komen te vervallen. Verder worden de bestaande fietsenstalling  en het stationsgebouw  vernieuwd, wordt aan de oostzijde een nieuwe fietsenstalling gerealiseerd en krijgt ook het voorplein een metamorfose.

De vraag van de gemeente Haren

 

De gemeente Haren vroeg mij in eerste instantie om deze drie dingen te doen: 

 

  • Het beoordelen, verbeteren en definitief maken van de objectovereenkomst voor het station en de nieuwe onderdoorgang
  • Het begeleiden en voorbereiden van de overleggen waarin deze overeenkomst besproken werd
  • Het maken van aanvullende beheerafspraken met de NS over grond- en andere eigendommen die bij het project horen

 

Terwijl ik met dit werk bezig was, bleek dat er nog andere juridische kwesties speelden. Daardoor werd mijn opdracht breder. Door goed te luisteren naar de vragen van de opdrachtgever en mijn opdracht flexibel in te vullen kon ik voor alle vraagstukken oplossingen bedenken.

 

Resultaat onder grote tijdsdruk

Uiteindelijk werd de tijdsdruk op deze klus heel hoog. Ik paste de objectovereenkomst zo aan, dat hij de belangen van de gemeente Haren zo optimaal mogelijk diende. Daarvoor was zeer intensief overleg nodig met alle stakeholders. Ook de aanvullende afspraken met de NS werden op een goede manier vastgelegd in een nog te ondertekenen beheerovereenkomst. Door hard werken van alle betrokkenen lag er uiteindelijk, ondanks de grote druk, een mooi resultaat.

 

Zie ook:

Gemeente Haren en ProRail tekenen overeenkomst

Stationsgebied Haren gaat op de schop

 

"Punctueel, attent, to the point en ter zake kundig: ik ben zeer tevreden over de manier waarop Helma haar werk voor de gemeente Haren heeft gedaan."

Frits Kamminga, projectleider gemeente Haren