Impressie van hoe het station er in de toekomst uit kan komen te zien

Groningen Spoorzone

Het hoofdstation van Groningen en de sporen eromheen worden compleet vernieuwd. Het huidige opstelterrein wordt verplaatst waardoor nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn aan de zuidzijde van het spoor. Het doel is om in 2021 een betere dienstregeling mogelijk te maken voor de treinen rondom Groningen. Groningen Spoorzone is een gezamenlijk plan van de provincie Groningen, de gemeente Groningen, het Rijk, ProRail en de NS. Deze partners zijn in verschillende samenstellingen partij in verschillende overeenkomsten. Dat maakt het project juridisch complex.

 

De vraag van de provincie Groningen

De provincie Groningen vroeg mij om het volgende te doen:

  • Toetsen, aanpassen en definitief maken van alle overeenkomsten waarin de provincie contractpartij was
  • Voorbereiden van en deelnemen aan alle bijeenkomsten waarin deze overeenkomsten inhoudelijk werden besproken
  • Adviseren over verschillende juridische vragen die tijdens het traject naar voren kwamen
  • Beoordelen van en juridisch adviseren over overeenkomsten van overige projecten die een relatie hebben met het spoor

 

Mijn aanpak

Omdat ik hele specifieke kennis en ervaring heb op het gebied van het vernieuwen van stations, kon ik de provincie goed adviseren over de financiële en overige voorwaarden die moesten worden opgenomen in de overeenkomsten. Het overleg tussen alle contractpartijen was een uitdaging, vanwege de grote en uiteenlopende belangen. Met zo veel partijen aan tafel kon ik mijn mediationvaardigheden goed gebruiken. Door steeds goed voorbereid te verschijnen en goed te luisteren kon ik de partijen bij elkaar brengen.

 

Allesomvattende overeenkomst

Uiteindelijk leverde ik één allesomvattende overeenkomst op. Daarin waren alle afspraken over voorbereiding, uitvoering en instandhouding van alle projectonderdelen vastgelegd. Ook de financiële paragraaf was volledig en naar tevredenheid van de opdrachtgever uitgewerkt. Dat is een resultaat waar ik erg trots op ben.

"De betrokkenheid, kennis en kunde van Helma hebben gezorgd dat dit project van start kon met een goede realisatieovereenkomst. Helma werkt heel zelfstandig en ging dus waar nodig zelf op zoek naar de informatie die ze nodig had. Heel plezierig om zo’n punctueel en betrouwbaar jurist in het team te hebben. Daarnaast is Helma ook gewoon een prettig persoon om mee samen te werken."

Bas Krijgsheld, hoofd afdeling Verkeer en Vervoer, provincie Groningen