Vastgoedjurist

Juridische zaken rondom het spoor zijn mijn specialisme, maar ik ben ook inzetbaar als vastgoedjurist voor gemeenten of andere (semi-)overheidsinstellingen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het opstellen van beheerovereenkomsten of om het afhandelen van tekortkomingen in opgeleverd vastgoed.

Gebreken aan opgeleverd vastgoed

Vastgoed dat wordt opgeleverd aan de gemeente, zoals bijvoorbeeld een parkeergarage of cultureel centrum, blijkt soms na verloop van tijd gebreken te hebben. De zoektocht naar de oorzaak en de omvang van het gebrek eindigt vaak met het aansprakelijk stellen van een derde. Meestal is dat de aannemer, die vaak weer gebruik heeft gemaakt van een onderaannemer. De vraag is dan altijd wie de schade moet herstellen en voor wiens rekening.

 

Een procedure voorkomen

In sommige gevallen is er een advocaat nodig, bijvoorbeeld voor een kort geding. Maar meestal kan ik tijdig afspraken maken over herstel en financiële afwikkeling, waardoor een procedure niet nodig is. De gemeente Assen vraagt mij bijvoorbeeld geregeld om juridisch advies bij vastgoedprojecten waarvan na oplevering gebreken aan het licht zijn gekomen. Aan mij dan de taak om te kijken of de opdrachtnemer aansprakelijk kan worden gesteld voor de gebreken en eventuele vervolgschade. Ik doe dat via een schriftelijke aansprakelijkstelling die duidelijke deadlines bevat. Die deadlines bewaak ik en ik geef aan wanneer er een advocaat moet worden ingeschakeld.

 

Goede communicatie

Meestal kom ik, na intensief overleg met alle partijen, tot schriftelijke afspraken waarin herstelwerkzaamheden en vergoedingen eenduidig zijn vastgelegd. Het allerbelangrijkste bij dit soort opdrachten is goede communicatie. Ik ga direct in gesprek met de opdrachtnemer, omdat die meestal de aansprakelijkstelling wil doorleggen aan een onderaannemer of een aannemerscombinatie. Ondertussen begin ik aan het opstellen van de aansprakelijkstelling.

 

Een gezamenlijke oplossing

Komen we er samen uit, dan moeten eventueel het dagelijks bestuur en de gemeenteraad geïnformeerd worden. Soms moeten zij een besluit nemen over de gekozen oplossing en de (financiële) gevolgen en risico’s die daarbij horen.

Uiteindelijk worden de gemaakte afspraken over het herstellen van de gebreken en het vergoeden van de schade vastgelegd in een overeenkomst. Door een gang naar de rechter te voorkomen is het vaak mogelijk de relatie in stand te houden.